SSLC Result 2018-19


Abhay P Ghagane (96.32 %)

Shivapraksah M Math (95.84 %)

Guruprasad Biradar (94.24 %)

Satish Vittappanavar (94.24 %)

Shanoor S Aganappannavar (94.08 %)

Abhishek S Deshpande (93.44 %)

Basavaraj Bhoomannavar (92.48 %)

Sangmesh A Pujari (92.32 %)

Pavan Motekar (92.32 %)

Chandrashekhar G Hadalagi (92.16 %)

Mohan Naik (92.8 %)

Santosh Sannameti (91.84 %)

Harsha Adargunchi (90.08 %)

Goutam H Shiraguppi (90.08 %)

Sourabha Pujari (90.08 %)

Rayappa Bhajammanavar (90.00 %)

Shivaprasad U Patil (90.00 %)

Shrinivas Kavatakoppa (90.00 %)

Prashant Mali (90.00 %)

Vishwanath Galagali (90.00 %)