PUCII (Science) – 2019-20


Mohamedshami Maddimani
PCMB – 97 %
Maths – 100

Vittal V Mettagud
PCMB – 97 %

Gajanan I Mannikeri
PCMB – 95 %

Basavaraj G Hanchinal
PCMB – 94.75 %

Gundappa S Patil
PCMB – 94.50 %
Maths – 100

Gururaj M Patil
PCMB – 93 %
Maths – 100

Mallikarjun S Mudagule
PCMB – 93 %
Maths – 100

Mahantesh I Sanshi
PCMB – 93 %

Mallikarjun V Chougala
PCMB – 92 %

Bharamappa S Singannavar
PCMB – 90%

Manjunath S Nesaragi
PCMB – 90%
Maths – 100

Nanasaheb M Desai
PCMB – 89 %

Santosh M Kalamur
PCMB – 89 %

Yalappa M Benakatti
PCMB – 87 %

Akabar S Agasar
PCMB – 85 %

SSLC – 2019-20


Yashavant Danareddi
(96.96 %)

Mallikarjun Chougala
(96.64 %)

Darshan Shetty
(96.16 %)

Jeeshan M Inamdar
(94.08 %)

Veeresh Alagawadi
(92.96 %)

Uday Bagali
(92.64 %)

Shrisail Deginal
(92.48 %)

Yuvaraj Rathos
(91.36 %)

Meghanath Malagimani
(91.04 %)

Murtuja Maradi
(91.04 %)

Nagaraj Karlinganavar
(90.40 %)

Basangouda Biradar
(90.24%)

Tarun Maredi
(90.24 %)

Nagaraj Dudagi
(90.00 %)